מדריכים


Brewing Guide


חשוב לנו לטובת כל קהילת אוהבי הקפה בישראל,

לפתח משאבים לסיוע בהפקת המירב מציוד הקפה שאנו מייבאים כמו גם לתרום התייחסות חדשה ומועילה בתחום הקפה. 

(לחצו על התמונה כדי להגיע למדריך הרצוי)

 

 

Chemex

 

Aeropress

 

Hario V60

 

Cold Brew Coffee

French Press