Slow Movement – הגל השלישי של הקפה

בבשר מחיות משק ובגינון מסורתי המתאים לבית הגידול המקומי.

הגל השלישי של הקפה
הגל השלישי מתאפיין במזון איטי (אנגלית: Slow Food) שהיא תנועה שנוסדה באיטליה בניסיון להילחם בתופעת המזון המהיר (הגל השני – החיים המודרניים).

התנועה מנסה לשמר את התרבות הקולינרית ולעשות שימוש נרחב במזון מן הצומח, בזרעים, בבשר מחיות משק ובגינון מסורתי המתאים לבית הגידול המקומי. תנועת המזון האיטי היא חלק מן התנועה האיטית (Slow Movement), שמטרתה להאט את אורח החיים באופן כללי.
אחת ממטרותיה: קידומו של "חינוך לטעם" (Taste Education), מושג שנקשר עם התנועה, ומשמעותו לימוד מעמיק יותר על המזון, מקורו וטעמו.

 

"הגל השלישי של הקפה"- מתייחס לקפה כאל מוצר "ארטיזן" בניגוד לעבר בו הקפה נחשב למוצר צריכה המוני כשם שמתייחסים היום ליין.

הגל השלישי בקפה מגלם בתוכו שיפור מתמיד בכל הגורמים והאספקטים המעורבים בכוס הקפה שלנו:

שיפור בגידול הקפה הקטיף ושיטות העיבוד

בחיזוק היחסים בין המגדל – לסוחר – לקולה 

בציוד חדשני ובדגש על קלייה מקומית ( "micro roasting")/

הגל השלישי של הקפה שואף לקולינרית גבוה  ובדקויות בקפה כגון טעם, תנאי גידול, אזורי גידול כשם שבוחנים דקויות אלו בענפים שונים כגון יין, תה ושוקולד.

מאפיינים בולטים של הגל השלישי בקפה הם סחר ישיר (direct trade), קפה באיכויות גבוהות (specialty coffee),קלייה בהירה יותר של הפולים ושימוש בשיטות מיצוי אלטרנטיביות כמו Drip Pour-Over, chemexSiphon – חליטת וואקום ו Press Pot.

עקרונות הגל שלישי של הקפה משיקים במובנים רבים לתנועתה – Slow Movement ולנגזרת ה- Slow coffee במובן של שימוש בשיטות מיצוי איטיות של הקפה תוך הקפדה על מיומנות המיצוי, טעמי המקור של הקפה ושימוש בקפה חד זני.

שיטות מיצוי אלה הן הסיבות שאנו מייצגים את החברות, , AEROPRESS, CHEMEX ILSA,
ו- HARIO

עקרונות מובילים: Slow Coffee – הגל השלישי

  • שימוש בקפה טרי מקלייה מקומית בלבד
  • Taste Education בניית תפריט קפה חד זני
  • שימוש במטחנות קפה וטחינה במקום
  • שיווק של קפה חד זני באריזות קטנות
  • שיתוף הלקוח בחוויית הכנת הקפה